Kiper cerade

Ovi sistemi cerada su s obzirom na različite dimenzije i veličine sanduka specifičnih izvedbi a najčešće

naliježu na stranice sanduka a sistem je bočno namatanje na jednu stranu pomoću alu letve ili cijevi.

Učvršćenje se vrši pomoću natezača, gurtni i expander guma.

 

1.jpeg2.jpg3.jpg